16 листопада 2023 року в змішаному форматі відбулося засідання міжкафедрального науково-практичного семінару «Перспективні шляхи професійної підготовки сучасного фахівця», на якому випускники аспірантури 2023 року та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії четвертого курсу спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки презентували результати своїх наукових досліджень. Головою засідання виступив гарант освітньо-наукової програми, доктор педагогічних наук, професор Валерій Радул.

На початку засідання Валерій Вікторович презентував Лист міністерства освіти і науки України №1/15908-23 від 13.10.2023 року про роз’яснення ключових позицій Постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 року №502. Після обговорення його основного змісту були заслухані презентації результатів наукових досліджень здобувачів четвертого курсу.

На семінарі були також присутні науково-педагогічні працівники відповідного профілю спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії першого та другого курсів аспірантури.

Під час обговорення виступів випускників аспірантури 2023 року Олександра Данильченка та Анни Багрій було актуалізовано увагу на науковій новизні, теоретичному та практичному значенні результатів дисертаційного дослідження, наголошено на актуальності та стані готовності до початку процедури попереднього заслуховування та презентації дисертацій на засіданні випускової кафедри.

Усі присутні мали можливість поставити запитання доповідачам, узяти участь у жвавій дискусії.

За інформацією аспірантури Льотної академії НАУ