Додаткова реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ – 2024 для вступу в магістратуру та аспірантуру

До уваги вступників до аспірантури!

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ – 2024

До уваги майбутніх аспірантів!

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій. Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

На цьому рівні здобувається ступінь доктора філософії. Особа має право здобувати ступінь доктора філософії на основі ступеня магістра (до ступеня магістра прирівнюється освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що присуджується в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30–60 кредитів ЄКТС.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Вступ на доктора філософії здійснюється на основі:

- диплому спеціаліста;
- диплому магістра.

Термін підготовки – 4 роки.

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

Льотна академія Національного авіаційного університету оголошує набір до аспірантури на 2024 рік

УМОВИ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

Умови вступу до аспірантури в 2024 році

КОНТАКТИ АСПІРАНТУРИ

Контакти аспірантури

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

275 «Транспортні технології», спеціалізація 275.00 «Авіаційний транспорт»

011 «Освітні педагогічні науки»

ПАСПОРТИ НАУКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Паспорти наукових спеціальностей

ФОРМА НАВЧАННЯ

- з відривом від виробництва - денна (очна)
- без відриву від виробництва - заочна

 

ОПЛАТА НАВЧАННЯ

- за кошти державного бюджету (бюджет)
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (гранти)

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

Вартість навчання в аспірантурі на 2024 рік (для громадян України)
Вартість навчання в аспірантурі на 2024 рік (для іноземних громадян)

ОБСЯГ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В АСПІРАНТУРІ

ФОРМИ І ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

Форми і зразки документів для вступу до аспірантури на 2024 рік

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В АСПІРАНТУРІ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ В АСПІРАНТУРІ

 

ДЕТАЛЬНІШЕ: