Спеціалізована вчена рада К 23.144.01 з правом присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом» 

У Льотній академії Національного авіаційного університету протягом 2014-2021 рр. функціонувала спеціалізована вчена рада з правом присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом». Відкриття спеціалізованої вченої ради при академії сприяло підвищенню наукового потенціалу не тільки її колективу, а української науки і авіації в цілому.

Поштовхом для прийняття рішення про необхідність її відкриття стало одразу декілька причин. По-перше, в академії на той момент середній вік науково-педагогічних працівників академії – кандидатів технічних наук складав майже 50 років. Для забезпечення поступової та безболісної зміни поколінь з підтриманням високого рівня наукового потенціалу ЛА НАУ (тоді – КЛА НАУ) необхідно було забезпечити своєчасну підготовку молодих наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації. На той момент в академії вже існувала наукова школа та аспірантура з підготовки молодих науковців за відповідною спеціальністю, а в Україні функціонувало лише дві спеціалізовані вчені ради за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом. Разом з тим, академія мала науковий потенціал та відповідала усім умовам для утворення спеціалізованої вченої ради даного профілю, а її функціонування при академії сприяло б своєчасності захисту дисертацій випускниками, як нашої аспірантури, так і здобувачів інших закладів вищої освіти.

Тому в 2014 році на базі академії було створено спеціалізовану вчену раду К 23.144.01 з правом присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом», а потім, продовжено термін її роботи (Наказ МОН 07.10.2016 № 1222), який закінчився 7 жовтня 2019 року.

Успішна діяльність спеціалізованої вченої ради та існуючий запит у освітній та авіаційній галузі на кваліфіковані наукові кадри спонукав знов подати клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо створення спеціалізованої вченої ради на перехідний період, до моменту, коли будуть чітко регламентовані і введені в дію правила захисту докторів філософії у разових спеціалізованих вчених радах.

Відповідно до наказу МОН України № 1188 від 24.09.2020 р., в академії знов було створено спеціалізовану вчену раду К 23.144.01 з правом присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом», діяльність якої припинилась 31 грудня 2021 року через введення в дію нових правил захисту дисертаційних досліджень.

За період існування Ради успішний захист в ній пройшли 40 молодих науковців. Серед них аспіранти та працівники Льотної академії НАУ, працівники Міжнародної акціонерна авіаційна компанія «УРГА», Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державного університету телекомунікацій, Державного університету інфраструктури та технологій, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Кременчуцького льотного коледжу НАУ, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” тощо. 

Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
к.т.н., доцент Ю.Г. Ковальов