Відповідно до стратегії Льотної академії НАУ та Положення «Про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Льотній академії Національного авіаційного університету» провадиться науково-дослідна діяльність за наступними напрямами: 

1)    275 – Транспортні технології:

- Розробка та впровадження програмно-технічних засобів і технологій професійної підготовки авіаційних фахівців, в тому числі з застосуванням інтелектуальних тренажерних засобів.

- Розробка та впровадження методів забезпечення функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літального апарату, оптимізація організації повітряного руху в Україні.

- Розробка та впровадження методів та моделей використання безпілотних повітряних суден в авіаційній галузі.

- Проблеми управління сталим інноваційним розвитком авіаційних транспортних систем.

- Створення системи підтримки прийняття рішень операторами складних систем управління. 

2)    011 – Освітні, педагогічні науки:

- Вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема авіаційної галузі.

- Формування готовності майбутніх фахівців з рекреаційного туризму до проєктної діяльності.

- Формування корпоративної культури у майбутніх фахівців авіаційної галузі в процесі фахової підготовки.

- Формування стресостійкості у майбутніх пілотів цивільної авіації.

- Формування медіакомпетентності у майбутніх фахівців технічного профілю в процесі професійної підготовки.

- Розробка організаційно-педагогічних умов адаптації військових льотчиків до педагогічної діяльності у профільних закладах вищої освіти.

Тематичний план наукових досліджень Льотної академії НАУ на 2021 - 2025 рр.

Тематика наукових досліджень

Державний реєстраційний номер

Керівник

1

«КУЛП»

0101U002207

Тимочко Олександр Іванович
(д.тех.н., професор)

2

«Оптімус»

0118U002200

Тимочко Олександр Іванович
(д.тех.н., професор)

3

Нейроменеджмент та нейромаркетинг як інноваційні інструменти в економіці / Neuromanagement and neuromarketing as innovative tools in economics

0121U100148

Смутчак Зінаїда Василівна
(д. екон. н., професор)

4

Розробка методу забезпечення функціональної стійкості комплексу бортового обладнання літального апарата в особливих польотних умовах / Development of a method for provision of functional stability of the aircraft onboard equipment complex in special flight conditions

0121U100398

Калашник Ганна Анатоліївна
(д.геол.н., с.н.с.)
Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна
(к. т. н.)

5

Особливості правового регулювання у сфері авіаційної діяльності України / Features of legal regulation in the field of aviation activity of Ukraine 

0121U111444

Троянський Олександр Анатолійович
(к. ю. н., доц.)

6

Моделювання професійної діяльності диспетчерів із забезпечення польотів з повідомленнями організації потоків повітряного руху  / Modeling of the professional activity of fligt dispatchers with air traffic flow messages

0121U100502

Суркова Катерина Вікторівна
(к.пед.н., доц.)

7

Інтелектуальна система підтримки сумісного прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи в особливих випадках в польоті  / Intelligent System for Supporting Collaborative Decision Making by Air Navigation System Operators in Flight Emergencies

0121U107477

Сікірда Юлія Володимирівна
(к. т. н., професор)

8

Підготовка фахівців аварійно-рятувальних служб до діяльності у складних клімато-географічних умовах / Training of emergency rescue specialists to work in difficult climatic and geographical conditions

0121U108300

Стратонов Вадим Миколайович
(к. т. н.)

9

Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій / Theoretical and Methodological Grounds of the Formation of Future Aviation Specialists’ Foreign Language Communicative Competence Applying Technological Innovations

0121U109574

Герасименко Людмила Сергіївна 
(к.пед.н., доц.)

10

Івент-туризм як стратегічний напрям регіонального розвитку / Event tourism as a strategic direction of regional development

0121U108177

Щоголєва Інна Валентинівна
(к. пед. н., доц.)

11

Дослідження умов впровадження в Україні навігації, заснований на експлуатаційних характеристиках (PBN) / Research conditions of the implantation in Ukraine performance based navigation (PBN)

0121U113660

Кушнєрова Надія Іванівна
(к. т. н., доц.)

12

Фізкультурно-оздоровчі компетенції в системі професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівців / Physical- health competences in the system of professional training for future aviation specialists

0121U112109

Півень Микола Ілліч
(к. пед. н., доц.)