2023 - 2024 н.р. 

   

Опитування здобувачів вищої освіти стосовно організації дистанційного навчання в ЛА НАУ  (20.04.2024-07.05.2024)

   

Опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін в ЛА НАУ (20.04.2024-07.05.2024)

   

Опитування здобувачів  щодо освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти в  ЛА НАУ  (12.02.2024-14.03.2024)

   

Опитування здобувачів  ОП "Освітні, педагогічні науки"  третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності в  ЛА НАУ (12.02.2024-27.02.2024)

   

Опитування здобувачів  ОП "Освітні, педагогічні науки"  третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо контрольних заходів та процедур оцінювання знань в  ЛА НАУ (12.02.2024-27.02.2024)

   

Опитування здобувачів ОП "Освітні, педагогічні науки" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ЛА НАУ щодо задоволеності освітньою, інформаційною, соціальною, консультативною і психологічною підтримкою (12.02.2024-27.02.2024)

   

Опитування викладачів за  ОНП "Освітні, педагогічні науки" (12.02.2024-04.03.2024)

   

Опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ОНП "Освітні, педагогічні науки" (12.02.2024-27.02.2024)

   

Опитування стейкхолдерів щодо  ОП  "Транспортні технології в авіаційному транспорті" (12.02.2024-28.02.2024)

   

Опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті" (12.02.2024-28.02.2024)

   

Опитування викладачів  за  ОП  "Транспортні технології в авіаційному транспорті" (12.02.2024-28.02.2024)

   

Опитування здобувачів ОП  "Транспортні технології в авіаційному транспорті"  третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності в  ЛА НАУ (12.02.2024-28.02.2024)

   

Опитування здобувачів ОП  "Транспортні технології в авіаційному транспорті" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо контрольних заходів та процедур оцінювання знань в  ЛА НАУ (12.02.2024-28.02.2024)

   

Опитування здобувачів ОП  "Транспортні технології в авіаційному транспорті" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  ЛА НАУ  щодо задоволеності освітньою, інформаційною, соціальною, консультативною і психологічною підтримкою (12.02.2024-27.02.2024)

   

Опитування здобувачів вищої освіти стосовно організації дистанційного навчання (05.12.2023-14.12.2023)

   

Опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін (14.11.2023-27.11.2023)

     

2022 - 2023 н.р. 

   

Опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньою, інформаційною, соціальною, консультативною і психологічною підтримкою (18.04.2023-04.05.2023)

   

Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті" Льотної академії Національного авіаційного університету щодо задоволеності освітньою, інформаційною, соціальною, консультативною і психологічною підтримкою (16.03.2023-31.03.2023)

   

Опитування  здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП "Професійна педагогіка" Льотної академії Національного авіаційного університету щодо задоволеності освітньою, інформаційною, соціальною, консультативною і психологічною підтримкою (16.03.2023-31.03.2023)

     

Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті" щодо дотримання академічної доброчесності в Льотній академії Національного авіаційного університету (16.03.2023-31.03.2023)

     

Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП "Професійна педагогіка" щодо дотримання академічної доброчесності в Льотній академії Національного авіаційного університету (16.03.2023-31.03.2023)

   

Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті" щодо контрольних заходів та процедур оцінювання знань в Льотній академії Національного авіаційного університету (16.03.2023-31.03.2023)

 
 
 

Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП "Професійна педагогіка" щодо контрольних заходів та процедур оцінювання знань в ЛА НАУ (16.03.2023-31.03.2023)

 
 

Опитування викладачів за ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті" (02.02.2023-22.02.2023)

 
 

Опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті" (02.02.2023-22.02.2023)

 
 

Опитування стейкхолдерів за ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті" (02.02.2023-22.02.2023)

 
 

Опитування викладачів за ОНП "Професійна педагогіка"(02.02.2023-22.02.2023)

 
 

Опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за ОНП "Професійна педагогіка"(02.02.2023-12.02.2023)

 
 

Опитування стейкхолдерів за ОНП "Професійна педагогіка"(02.02.2023-12.02.2023)

 
 

Опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін в ЛА НАУ (21.11.2022-03.12.2022)

 
 

Опитування здобувачів вищої освіти стосовно організації дистанційного навчання в ЛА НАУ  (15.12.2022-29.12.2022)

     

2021 - 2022 н.р. 

 
 
 

Опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін в ЛА НАУ (05.05.2022 - 28.05.2022)

 
 

ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ-БАКАЛАВРІВ ЛА НАУ (03.05.2022-15.06.2022)

 
 
 

Опитування стейкхолдерів щодо освітньо-наукової програми "Професійна педагогіка" в ЛА НАУ (12.01.2022-03.02.2022)

 
 
 

Опитування викладачів щодо освітньо-наукової програми "Професійна педагогіка"  в  ЛА НАУ (15.01.2022-01.02.2022)

 
 

ОПИТУВАННЯ здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 011 "Професійна педагогіка" (15.01.2022-31.01.2022)

 
 
 

Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  щодо задоволеності освітньою, інформаційною, соціальною, консультативною і психологічною підтримкою (17.01.2022-27.01.2022)

 
  Опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою "Транспортні технології в авіаційному транспорті" ЛА НАУ  (12.01.2022-02.02.2022)
 
  Опитування стейкхолдерів щодо освітньо-наукової програми "Транспортні технології в авіаційному транспорті" (11.01.2022-03.02.2022)
 
  Опитування викладачів щодо освітньо-наукової програми "Транспортні технології в авіаційному транспорті" (11.01.2022-03.02.2022)
 
  Опитування здобувачів вищої освіти щодо освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки з боку ЛА НАУ (16.12.2021-31.01.22)
 
 

Опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін в ЛА НАУ (02.12.2021 - 16.12.2021)

 
 

 ОПИТУВАННЯ здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо контрольних заходів та процедур оцінювання знань в Льотній академії Національного авіаційного університету (22.11.2021-30.11.2021)

 
 

ОПИТУВАННЯ здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності в Льотній академії Національного авіаційного університету  (25.10.2021-29.10.2021)

     

2020 - 2021 н.р.

 
 

ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ-БАКАЛАВРІВ ЛА НАУ (19.05.2021-15.06.2021)

 
 

Опитування стейкхолдерів (29.05.2021-07.06.2021) 

 
 

ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 – ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ (25.05.2021-02.06.2021)

 
 
Опитування здобувачів вищої освіти щодо освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки з боку ЛА НАУ (11.01.2021 - 04.02.2021) 
 
 
Опитування здобувачів вищої освіти стосовно організації дистанційного навчання в ЛА НАУ(28.01.2021 - 13.02.2021)
 
 
Опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін в ЛА НАУ (13.04.2021 - 22.04.2021)
 
 
Опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін в ЛА НАУ (05.12.2020 - 18.12.2020)
 
  Опитування здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей третього освітньо-наукового рівня (07.12.2020-18.12.2020)
      Опитування викладачів (07.12.2020-18.12.2020)
     

 2019 - 2020 н.р. 

 
 
Опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки (лютий 2020 р.)