Професійні права (робота в якості) – фахівець з правового забезпечення міжнародної авіаційної діяльності.

Освітньо-професійна програма «Правове забезпечення міжнародної авіаційної діяльності» пропонується в рамках програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» та орієнтована на підготовку знавців міжнародної та національної правової системи, яка пов’язана з авіацією.
В результаті навчання за даною спеціалізацією випускник ЗВО набуває компетенції з юриспруденції для правового забезпечення міжнародної та національної практичної діяльності в авіаційних підприємствах, в державних органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях різних сфер громадського життя, юридичних та інформаційних відділах.

Для вступу на місця на держзамовлення або за контрактом на спеціальність «Менеджмент» абітурієнти подають в приймальну комісію сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури,історії України, математики або іноземної мови. Для вступу лише на контрактні місця абітурієнти подають в приймальну комісію сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України, географії або іноземної мови.

 

Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в юридичній діяльності"
Силабус навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
Силабус навчальної дисципліни "Юридична деонтологія"
Силабус навчальної дисципліни "Конституційне право України"
Силабус навчальної дисципліни "Теорія держави і права"
Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний процес"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Банківське право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Екологічне та земельне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Право інтелектуальної власності"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання захисту економічної конкуренції"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Трудове право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організаційно-правове забезпечення авіаційної безпеки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Сімейне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання аеропортової діяльності"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Риторика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Римське приватне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Кримінальний процес"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Митне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Адміністративне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Кримінальне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Господарче право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи нормо-проектувальної техніки в цивільній авіації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Виконавче провадження"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Психологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання виконання польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Договірне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи права Європейського Союзу"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Повітряне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне повітряне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Нотаріат та адвокатура України"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Цивільний процес"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Тайм-менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Юридична психологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення льотної придатності та експлуатації повітряних суден"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Логіка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Політологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Політична теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правнича логіка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Соціологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Юридичний аудит"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ФІЛОСОФІЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне авіаційне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Облік і аудит"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Господарський процес"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне правове співробітництво в авіаційній галузі"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення льотної придатності"

Проект: Силабус навчальної дисципліни "Податкове право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове співробітництво в авіаційній галузі"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗИОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Цивільне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "СТРАХОВЕ ПРАВО"

Проект: Силабус навчальної дисципліни "СТРАХОВЕ ПРАВО"
Проект: Силабус виробничої практики 2 курсу
Проект: Силабус виробничої практики 3-4 курсів
Проект: Силабус навчальної практики 1 курсу (вступ до фаху)
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Антикорупційне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання захисту економічної конкуренції"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організаційно-правове регулювання авіаційної безпеки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення авіаційної безпеки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Державне та регіональне управління"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Самоменеджмент "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Антимонопольне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Договірне регулювання цивільних відносин"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне законодавство"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Законодавче забезпечення виконання польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна " - 1
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна " - 2
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Риторика"


Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання

Договора на проведення практики