Авіація – галузь, яка, безумовно, знаходиться на вершині науково-технічного прогресу. Практика створення і експлуатація повітряних суден – це розробка, а також першочергове використання і впровадження самих передових технологій. Сьогодні лідируючі позиції належать тим, хто досконало володіє найсучаснішими можливостями комп'ютерних систем. Ринок праці диктує необхідність залучення до системи обслуговування повітряного руху фахівців нової формації – тих, хто "на ти" з інформаційними технологіями.

Так, на факультеті обслуговування повітряного руху Кіровоградської льотної академії НАУ можна отримати (за рахунок державного бюджету або на договірних умовах) сучасну і цікаву спеціальність, яка дає змогу працювати в авіаційній галузі - фахівець з інформаційних технологій.

Спеціальність «Авіаційний транспорт»
ОПП «Автоматизовані інформаційні системи авіаційного транспорту»

Той, хто обирає собі цю спеціальність, готується до виконання широкого кола завдань, пов’язаних зі створенням та експлуатацією програмно-технічних засобів та з інформаційним забезпеченням підготовки екіпажів до польоту. Фахівець з інформаційних технологій авіакомпанії забезпечує підготовку, розрахунок і надання екіпажам даних на землі. Перш за все це підготовка і обробка документів і повідомлень для екіпажів, розрахунок і планування польотів, забезпечення передпольотної підготовки екіпажів (брифінг). Саме він стає тією інстанцією, яка зв’язує в єдине ціле і надає систематизовану інформацію екіпажам повітряних суден. Тому від якості його роботи значною мірою залежить безпека, ефективність та економічна доцільність кожного окремого польоту. Саме він має забезпечити надійну роботу програмно-технічних засобів для розробки та надання екіпажу комплекту інформації, враховуючи всі чинники виконання польоту, пов'язані з метеорологічними умовами за маршрутом, на аеродромі призначення і запасних аеродромах, роботу навігаційних засобів і обладнання, устаткування аеропортів, технічний стан повітряного судна та його льотні характеристики, а також визначення необхідної кількості палива для виконання польоту з урахуванням усіх вищезазначених умов.

Отже курсанти, які обрали цю спеціальність, вивчають широкий спектр як загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін. Майбутня робота вимагає також безумовної відповідальності, дисциплінованості, бездоганного володіння англійською мовою – система підготовки майбутнього фахівця з інформаційних технологій для авіаційної галузі враховує все це.

Випускники можуть працювати:

1) у спеціалізованих авіаційних наукових та проектних організаціях;
2) у структурних підрозділах служби аеронавігаційної інформації (відділ міжнародних повідомлень (NОТАМ); відділ інформації; відділ публікацій; картографічний відділ; аеродромна служба аеронавігаційної інформації (брифінг));
3) в авіакомпаніях як фахівець з інформаційних технологій;
4) у комерційних відділах авіакомпаній.

Після закінчення навчання, випускникам присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (термін навчання 4 роки). На базі бакалавра є можливість отримати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (термін навчання 1 рік).


Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ"
Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (англійська)"
Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА (авіаційна)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Політолого-соціологічний курс"
Силабус навчальної дисципліни "ФІЗИКА"
Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ПРАВА"
Силабус навчальної дисципліни "Психологія"
Силабус навчальної дисципліни "ЗАПОБІГАННЯ АВІАЦІЙНИМ ПОДІЯМ"