Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії 
 

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Серебряннікової Вікторії Юліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 27 транспорт, за спеціальністю 275 «Транспортні технології, Спеціалізація 275.00 «Авіаційний транспорт» утворена наказом в.о. директора Льотної академії НАУ від 12 червня 2024 № 124 у такому складі:
Голова ради – Осадчий Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів Льотної академії НАУ.
Члени ради:
рецензент – Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності Льотної академії НАУ;
офіційний опонент – Гребеніков Олександр Григорович, доктор технічних наук, профессор, профессор кафедри проектування літаків і вертольотів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»;
офіційний опонент – Лось Олександр Васильович, доктор технічних наук, науковий співробітник відділу управління Науково-дослідного інституту воєнної розвідки ГУР МО України, майор;
офіційний опонент – Шевяков Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор, директор інституту цивільної авіації ХНУПС.
Науковий керівник - Дмітрієв Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки.
Назва дисертаційної роботи: «Методи та модель обґрунтування напрямів модифікації повітряних суден транспортної категорії для підвищення ефективності авіаперевезень», електронну копію передано до Інституційного репозитарію академії.
Трансляція захисту здійснюватиметься на веб-сайті.

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з КЕПом


Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Данильченка Олександра Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки утворена наказом в.о. директора Льотної академії НАУ від 19 грудня 2023 № 214 у такому складі:
Голова ради – Лещенко Г.А., д.пед.н, проф. (завідувач кафедри аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму, Льотна академія НАУ).
Члени ради:
рецензент – Радул В.В., д.пед.н, проф. (професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія НАУ);
рецензент – Кравцов В.О., канд.пед.н., доц. (доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін);
офіційний опонент – Діденко О.В., д.пед.н, проф. (заступник начальника науково-організаційного відділу – начальник відділення планування та контролю наукової та науково-технічної діяльності, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького);
офіційний опонент – Онипченко П.М., канд.пед.н., доц. (провідний науковий співробітник НДЛ льотного факультету, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба).
Науковий керівник – Керницький О.М., канд.пед.н., доц. (доцент кафедри організації роботи з персоналом, Національна академія Національної гвардії України).
Назва дисертаційної роботи – «Формування соціально-правової компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України», електронну копію передано до Інституційного репозитарію академії.
Трансляція захисту здійснюватиметься на веб-сайті.

Дата і час захисту: 15.03.2024 10.00

Захист відбудеться за адресою: вул. Короленка, 22, 4 поверх, Кропивницький, Кіровоградська обл., 25005

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія доктора педагогічних наук, професора Радула В.В.
Файл КЕП рецензії доктора педагогічних наук, професора Радула В.В.
Рецензія кандидата педагогічних наук, доцента Кравцова В.О.
Файл КЕП рецензії кандидата педагогічних наук, доцента Кравцова В.О.
Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Діденка О.В
Файл КЕП офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Діденка О.В.
Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Онипченко П.М.
Файл КЕП офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента Онипченко П.М.
Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
Файл КЕП, яким підписано рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис засідання ради
Файл КЕП відеозапису засідання ради
Файл електронної печатки відеозапису засідання ради


Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Багрій Ганни Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки утворена наказом начальника Льотної академії НАУ від 19 грудня 2023 №214 у такому складі:
Голова ради – Лещенко Г.А., д.пед.н, проф. (завідувач кафедри аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму, Льотна академія НАУ).
Члени ради:
рецензент – Радул В.В., д.пед.н, проф. (професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія НАУ);
рецензент – Чорноглазова Г.В., к.пед.н (старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності, Льотна академія НАУ);
офіційний опонент – Вайнтрауб М.А., академік АІН України, д.пед.н, проф. (професор кафедри теорії та методики професійної підготовки Університету Григорія Сковороди в Переяславі);
офіційний опонент – Гулєша Олена Михайлівна, к.пед.н, доц. (доцент кафедри електроніки та електронних комунікацій Дніпровського державного технічного університету).
Науковий керівник – Анісімов М.В., д.пед.н, проф. (професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія НАУ).
Назва дисертаційної роботи – «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в сфері енергозбереження та енергоефективних технологій», електронну копію передано до Інституційного репозитарію академії.
Трансляція захисту здійснюватиметься на веб-сайті.

Дата і час захисту: 23.02.2024 10.00

Захист відбудеться за адресою: вул. Короленка, 22, 4 поверх, Кропивницький, Кіровоградська обл., 25005

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія доктора педагогічних наук, професора Радула В.В.
Файл КЕП рецензії доктора педагогічних наук, професора Радула В.В.
Рецензія кандидата педагогічних наук Чорноглазової Г.В.
Файл КЕП рецензії кандидата педагогічних наук Чорноглазової Г.В.
Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Вайнтрауба М.А.
Файл КЕП офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Вайнтрауба М.А.
Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Гулєши О.М.
Файл КЕП офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента Гулєши О.М.
Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
Файл КЕП, яким підписано рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис засідання ради
Файл КЕП відеозапису засідання ради
Файл електронної печатки відеозапису засідання ради


Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мазуренко Юлії Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки утворена наказом в.о. директора Льотної академії НАУ від 20 жовтня 2023 №164 у такому складі:
Голова ради – Радул В.В., д.пед.н, проф. (в.о. професора кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія НАУ).
Члени ради:
рецензент – Данилко О.Г., к.пед.н, доц. (доцент кафедри фізико-математичних дисциплін та застосування інформаційних технологій в авіаційних системах, Льотна академія НАУ);
рецензент – Лещенко Г.А., д.пед.н, проф. (завідувач кафедри аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму, Льотна академія НАУ);
офіційний опонент – Князян М. О., д.пед.н, проф. (професор кафедри французької філології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
офіційний опонент – Черньонков Я. О., канд.пед.н., доц. (завідувач кафедри іноземних мов, Донецький державний університет внутрішніх справ (м. Кропивницький), МВС України).
Науковий керівник – Герасименко Л.С., канд.пед.н., доц. (доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки, Льотна академія НАУ).
Назва дисертаційної роботи – „ Педагогічні умови підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації ”, електронну копію передано до Інституційного репозитарію академії.
Трансляція захисту здійснюватиметься на веб-сайті.

Дата і час захисту: 22.12.2023 10.00

Захист відбудеться за адресою: вул. Короленка, 22, 4 поверх, Кропивницький, Кіровоградська обл., 25005

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія доктора педагогічних наук, професора Лещенка Г.А.
Файл КЕП рецензії доктора педагогічних наук, професора Лещенка Г.А.
Рецензія кандидата педагогічних наук, доцента Данилко О.Г.
Файл КЕП рецензії кандидата педагогічних наук, доцента Данилко О.Г.
Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Князян М.О.
Файл КЕП офіційного опонента, Князян М.О.
Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента Черньонкова Я.О.
Файл КЕП офіційного опонента Черньонкова Я.О.
Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
Файл КЕП, яким підписано рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис засідання ради
Файл КЕП відеозапису засідання ради
Файл електронної печатки відеозапису засідання ради


Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мартиненко Надії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки утворена наказом в.о. директора Льотної академії НАУ від 20 жовтня 2023 № 164 у такому складі:
Голова ради – Радул В.В., д.пед.н, проф. (в.о. професора кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія НАУ).
Члени ради:
рецензент –Тернавська Т.А., к.пед.н, доц. (доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія НАУ);
рецензент – Лещенко Г.А., д.пед.н, проф. (завідувач кафедри аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму, Льотна академія НАУ);
офіційний опонент – Коляда Н.М., д.пед.н, проф. (професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);
офіційний опонент – Данилюк С.С., д.пед.н, проф (професор кафедри іноземних мов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, МОН України ).
Науковий керівник– Герасименко Л.С., канд.пед.н., доц. (доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки, Льотна академія НАУ).
Назва дисертаційної роботи – «Формування готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності», електронну копію передано до Інституційного репозитарію академії.
Трансляція захисту здійснюватиметься на веб-сайті.

Дата і час захисту: 15.12.2023 12:00

Захист відбудеться за адресою: вул. Короленка, 22, 4 поверх, Кропивницький, Кіровоградська обл., 25005

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія кандидата педагогічних наук, доцента Тернавської Т.А.
Файл КЕП рецензії кандидата педагогічних наук, доцента Тернавської Т.А.
Рецензія доктора педагогічних наук, професора Лещенка Г.А.
Файл КЕП рецензії доктора педагогічних наук, професора Лещенка Г.А.
Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Данилюка С.С.
Файл КЕП офіційного опонента Данилюка С.С.
Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Коляди Н.М.
Файл КЕП офіційного опонента_Коляди Н.М.
Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
Файл КЕП, яким підписано рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис засідання ради
Файл КЕП відеозапису засідання ради
Файл електронної печатки відеозапису засідання ради


Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Падалки Івана Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 27 Транспорт за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт)
утворена наказом начальника Льотної академії НАУ від 18 серпня 2022 №202 у такому складі:
Голова ради – Калашник Г.А., д.геолог.н, с.н.с. (професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху, Льотна академія НАУ).
Члени ради:
рецензент – Сікірда Ю.В., к.т.н, проф. (в.о. завідувача кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності, Льотна академія НАУ);
рецензент – Невиніцин А.М., к.т.н., доц. (доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів, Льотна академія НАУ);
офіційний опонент – Писарчук О.О., д.т.н., проф. (професор кафедри обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського");
офіційний опонент – Кучук Г.А., д.т.н., проф. (професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут").
Науковий керівник – Дмітрієв О.М., д.т.н., проф. (в.о. декана факультету льотної експлуатації, Льотна академія НАУ).
Назва дисертаційної роботи – „Метод прогнозування особливих випадків у польоті для підвищення оперативності прийняття рішення екіпажем повітряного судна”, електронну копію передано до Інституційного репозитарію академії.
Трансляція захисту здійснюватиметься на веб-сайті.

Дата і час захисту: 29.11.2022 14:00

Захист відбудеться за адресою: Льотна академія Національного авіаційного університету, навчальний корпус 1, аудиторія 214, (вул. Степана Чобану (Добровольського), 1, Кропивницький, Кіровоградська обл., 25005)

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія к.т.н., проф. Сікірди Ю.В.
Файл КЕП рецензії к.т.н., проф. Сікірди Ю.В.
Рецензія к.т.н., доц. Невиніцина А.М.
Файл КЕП рецензії к.т.н., доц. Невиніцина А.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Писарчука О.О.
Файл КЕП офіційного опонента д.т.н., проф. Писарчука О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Кучука Г.А.
Файл КЕП офіційного опонента д.т.н., проф. Кучука Г.А.
Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
Файл КЕП, яким підписано рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис засідання ради
Файл КЕП відеозапису засідання ради


 

ДФ 23.144.004
 
14 січня 2021 року об 11:00 год. (за адресою – м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1а, зал засідань) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.004 Льотної академії Національного авіаційного університету з проведення разового захисту дисертації   Сєдаша Сергія Павловича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Транспорт  за спеціальністю  275 Транспортні технології (за видами), за темою „Метод підвищення ефективності формування навичок операторів динамічних складних об’єктів в системі управління повітряним рухом“.
Науковий керівник -  Павленко Максим Анатолійович, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем управління Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
 

Відеозапис засідання ради
Звукозапис засідання ради


ДФ 23.144.003
 
23 грудня 2021 року о 13:00 год. (за адресою – м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1а, зал засідань) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.003 Льотної академії Національного авіаційного університету з проведення разового захисту дисертації   Сагун Єлизавети Сергіївни   на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Транспорт  за спеціальністю  275 Транспортні технології (за видами), за темою „Метод та модель оптимізації планування завантаження повітряного судна“.
Науковий керівник -  Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету.
 

Відеозапис засідання ради
Звукозапис засідання ради


ДФ 23.144.002
 
23 грудня 2021 року о 15:00 год. (за адресою – м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1а, зал засідань) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.003 Льотної академії Національного авіаційного університету з проведення разового захисту дисертації    Гаєвського Сергія В`ячеславовича     на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Транспорт  за спеціальністю  275 Транспортні технології (за видами), за темою „Математичні моделі та методи продовження залишкового ресурсу радіоелектронної системи літака “.
Науковий керівник -  Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету.
 

Відеозапис засідання ради
Звукозапис засідання ради


ДФ 23.144.001
 
Захист дисертації Шульги Наталії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, за темою „Формування правової культури майбутніх магістрів медицини в процесі професійної підготовки“.
Науковий керівник -  Пухальська Галина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент Льотної академії Національного авіаційного університету.
 

Дата захисту 11.11.2021

Звукозапис засідання ради
Відеозапис засідання ради