«70 років ми вчимо людей літати!» – так позиціонує себе Льотна академія Національного авіаційного університету. Дійсно - заснований в 1951 році навчальний заклад, пройшовши гідний шлях розвитку і реформування, вніс значний внесок у підготовку національних та інтернаціональних авіаційних кадрів і продовжує формування висококваліфікованого потенціалу для прогресу світової авіації.

Початком цього славного шляху стало створення Кіровоградського військового авіаційного училища льотчиків дальньої авіації, перейменованого потім в 60-і вище авіаційне училище льотчиків ВПС.

Документами про створення даного навчального закладу були:

        - директива начальника Генерального штабу Радянської Армії № орг 5 / 671522 від 15.02.1951 року;
        - наказ командувача дальньої авіації № 0018 від 9.03.1951 р.

Призначений на посаду начальника училища генерал-майор авіації А.Г. Мельников видав наказ № 1 від 7 травня 1951 року.

Це училище проіснувало з 1951 по 1960 р. і готувало льотні кадри для Військово-Повітряних Сил Радянської Армії. У зв'язку з рішенням радянського уряду про скорочення Збройних Сил СРСР, у тому числі і ВПС, училище припинило свою діяльність. На його базі була створена Кіровоградська школа вищої льотної підготовки Цивільної авіації.

Кіровоградська школа вищої льотної підготовки Цивільної авіації, прийнявши естафету від 60-го військового авіаційного училища льотчиків дальньої авіації, проіснувала з 1960 по 1978 рік і внесла величезний внесок у справу підготовки для Аерофлоту і авіакомпаній багатьох країн світу висококваліфікованих авіаційних фахівців.

У 60-ті роки цивільна авіація стала енергійно оснащуватися новою авіаційною технікою, реактивними і турбогвинтовими літаками. Це ускладнило весь процес повітряного руху, пред'явило вищі вимоги до авіаційних кадрів. Виникла необхідність у створенні вищих навчальних закладів цивільної авіації. З 1978 року на базі Кіровоградської школи вищої льотної підготовки Цивільної авіації почало функціонувати Кіровоградське вище льотне училище Цивільної авіації, де була проведена значна робота як щодо подальшого вдосконалення матеріально-технічної та навчальної бази, так і з підготовки авіаційних фахівців з вищою інженерною освітою.

Вирішити проблему забезпечення стрімко зростаючої потреби цивільної авіації в таких фахівцях, як штурмани і диспетчери служби управління повітряним рухом вдалося шляхом створення з 1 січня 1971 на базі штурманського відділення та відділення диспетчерів служби руху Кіровоградської ШВЛП Кіровоградського льотно-штурманського училища цивільної авіації. Це середній спеціальний навчальний заклад успішно виконувало покладені на нього завдання з 1971 по 1986 рік, підготувавши і випустивши для Аерофлоту і іноземних авіакомпаній 10678 авіафахівців. Подальшу підготовку штурманів і диспетчерів служби управління повітряним рухом продовжили здійснювати в Кіровограді у відповідності до вимог часу у вже функціонуючої на той момент вищої школи.

У 1993 році постановою Кабінету Міністрів України навчальному закладу було присвоєно статус Державної льотної академії України.

Таким чином, висока якість освіти в академії базується на багатому досвіді, укріпленому багаторічними традиціями.

За період свого існування нашим навчальним закладом підготовлено понад 110 тисяч авіафахівців, в тому числі авіаційну освіту отримали понад 4 тисячі громадян з 66-ти країн світу. З гордістю ми констатуємо, що наші випускники трудяться на всіх континентах Земної кулі, займаючи самі різні пости і посади. Серед них пілоти, фахівці з обслуговування повітряного руху, керівники служб, командири екіпажів, ескадрилій і загонів, начальники відділів та управлінь, директори льотних комплексів і авіакомпаній, крім того - авіаційні служби Монголії, Болгарії, Молдови та деяких країн Африки очолюються (або раніше очолювалися) нашими випускниками.

За високу якість підготовки авіафахівців для республіки Куба, навчальний заклад нагороджено орденом «De la SOLIDARIDAD» цієї країни, а за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів для авіаційної галузі України - срібною медаллю Міжнародного академічного рейтингу «Золота Фортуна».

Підготовка кадрів для роботи в авіації - завдання надскладне і відповідальне. Удосконалюється повітряна техніка, трансформуються завдання, які повинні вирішувати авіатори - змінюються форми і підходи їх професійної підготовки. Незмінною залишається її суть - забезпечити професійну надійність людського фактора. Тому наш навчальний заклад на різних етапах своєї історії реформувалося і реструктуризувалося для того, щоб за рівнем відповідати передовим і прогресивним тенденціям часу, і при цьому - зберігаючи від одного перехідного етапу до іншого накопичений досвід і традиції, утримувати позиції високої якості.

Від військового до цивільного, від середнього до вищого, від поршневого до турбореактивних - як співається в улюбленій пісні пострадянського простору: «Все вище, і вище, і вище ... ».

2011 рік ознаменовано черговим витком конструктивних перетворень: колектив Академії приймає нове доленосне рішення, покликане вдосконалити всю систему підготовки льотних кадрів України і зміцнити позиції свого навчального закладу в національному освітньому просторі. Вищий колегіальний орган управління ВНЗ - конференція трудового колективу - розглянула і підтримала пропозицію про приєднання ДЛАУ до структури Національного авіаційного університету.

Розпорядження Кабінету міністрів України № 783- р від 17.08.2011р . послужило стартом для задуманої реорганізації. З цього моменту навчальний заклад починає функціонувати на якісно новому рівні - як Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. А відповідно до рішення вченої ради НАУ від 7.11.16 року, введеного в дію наказом ректора НАУ від 15.11.16 року, враховуючи наказ НАУ від 22.11.17 року та на підставі наказу МОН України від 4.01.18 року, з 8 лютого 2018 року академія отримала нову назву – Льотна академія Національного авіаційного університету.

Діяльність ЛА НАУ ліцензована Міністерством Освіти і Науки України і акредитована за IV рівнем.

Сьогодні академія готує фахівців за 10 спеціальностями та спеціалізаціями. На всіх факультетах ЛА НАУ навчаються представники більше 30- ти зарубіжних держав. Наші випускники затребувані на ринку праці і продовжують примножувати славу своєї «alma mater» беззавітною працею в ім'я неба і авіації. Можна з упевненістю сказати, що Льотна академія Національного авіаційного університету сьогодні є гордістю Кіровоградщини, унікальною складовою національної освіти України і важливим компонентом міжнародного освітнього простору.