Професія авіаційного диспетчера є однією з ключових в роботі авіаційної галузі. Вона виникла у часи, коли польоти повітряних суден почали набувати масового характеру й з’явилася необхідність керувати ними з землі, забезпечуючи виконання певних правил повітряного руху та організації повітряного простору. Так виникла система обслуговування повітряного руху, в якій диспетчер виконує найважливішу функцію безпосереднього впливу на роботу льотних екіпажів, безпеку та слушність руху їх повітряних суден.

Спеціальність «Авіаційний транспорт»
ОПП «Управління повітряним рухом»
професійні права (робота в якості):
диспетчер управління повітряним рухом

Авіадиспетчер надає екіпажам повітряних суден три види послуг – управління, інформування, допомога.

Управляє – визначає безпечний шлях виконання польоту, а потім дає дозволи (або забороняє) пілоту повітряного судна на зліт та посадку, зміну висоти або напряму польоту.

Всі екіпажі повітряних суден та служби аеропорту виконують його розпорядження.

Інформує – надає інформацію пілотам повітряних суден, яка вкрай необхідна для безпечного та ефективного польоту.

Допомагає – сприяє пілотам повітряних суден у безпечному завершенні польоту в аварійних ситуаціях.

Оскільки до стану здоров’я й професійно важливих якостей таких фахівців існують особливі вимоги – вступники на зазначену ОПП проходять первинну медичну сертифікацію та професійний відбір (порядок та термін проходження яких визначені у Правилах прийому до ЛА НАУ).

Для виконання своїх особливих професійних завдань, авіадиспетчер повинен мати не тільки бездоганний психофізіологічний стан, але й - високий рівень інтелекту, глибокі теоретичні знання, стійкі практичні навички. Підготовка такого фахівця включає в себе широкий спектр як загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін – організація повітряного руху; управління повітряним рухом; організація та забезпечення польотів; запобігання авіаційним подіям; радіотелефонія та багато інших.

Майбутня робота вимагає також безумовної відповідальності, дисциплінованості, бездоганного володіння англійською мовою – система підготовки майбутнього авіадиспетчера враховує все це.

Детальну інформацію про цю ОПП підготував та пропонує для ознайомлення претендентів головний провайдер аеронавігаційних послуг України  – Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух»), розмістивши її на спеціальному сайті www.controller.uksatse.ua

Після закінчення навчання, випускникам присуджується освітній ступінь бакалавра (термін навчання 4 роки). На базі бакалавра є можливість отримати освітній ступінь магістра (термін навчання 1 рік 6 міс).

 


Силабус навчальної дисципліни "Фізика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспорт і транспортна інфраструктура"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління персоналом"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіоніка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи електротехніки та електроніки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи керування безпілотними літальними апаратами"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка авіаційного транспорту"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"
Силабус навчальної дисципліни "Організація льотної роботи"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПОВІТРЯНА НАВІГАЦІЯ"
Силабус навчальної дисципліни "Повітряне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ЗАПОБІГАННЯ АВІАЦІЙНИМ ПОДІЯМ"
Силабус навчальної дисципліни "Можливості та обмеження людини (Людський фактор)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ВСТУП ДО ФАХУ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційна безпека"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ"
Силабус навчальної дисципліни "Політолого-соціологічний курс"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА (АВІАЦІЙНА)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "РАДІОТЕЛЕФОНІЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АЕРОНАВІГАЦІЇ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Геоінформаційні технології"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Геоінформаційні системи"
Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ПРАВА"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Психологія"
Силабус навчальної дисципліни "Основи геофізичного забезпечення польотів "
Силабус навчальної дисципліни "Основи геліогеофізичного моніторингу авіаперевезень"
Силабус навчальної дисципліни "Людський фактор"