Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

   

Спеціальність 275 Транспортні технології   ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті"

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

 

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

 

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

Заява про акредитацію

     
   

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки   ОНП "Освітні, педагогічні науки"

 

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

 

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

 

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

Заява про акредитацію

 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

 

Спеціальність 272 "Авіаційний транспорт"    ОП "Льотна експлуатація повітряних суден"

 

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

Заява про акредитацію

     
   

 Спеціальність 272 "Авіаційний транспорт"    ОП "Авіаційний транспорт"

 

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

Заява про акредитацію

 

Акредитація освітніх програм 2022-2023 н.р.

    Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
   

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки   ОНП "Професійна педагогіка"

 

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

 

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми

 

Заява про акредитацію

     

 

 

Спеціальність 275 Транспортні технології   ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті"

 

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми


 

Заява про акредитацію

 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

 

Спеціальність 272 "Авіаційний транспорт"    ОП "Льотна експлуатація повітряних суден"

 

 Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

 Заява про акредитацію

 

Акредитація освітніх програм 2021-2022 н.р.

    Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
   

Спеціальність 275 Транспортні технології  ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті"


 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

Заява про акредитацію

 

Акредитація освітніх програм 2020-2021 н.р.

    Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
    Спеціальність 081 "Право"   ОП "Правове забезпечення авіаційної діяльності"
  СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
  РІШЕННЯ НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи
  Відомості про самооцінювання освітньої програми
  Звіт експертної групи
  Експертний висновок галузевої експертної ради