Відповідно до Наказу №1471 від 26.11.2020 Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 26 листопада 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року № 886, від 24 вересня 2020 року № 1188» затверджено рішення вчених рад про присвоєння вчених звань та спеціалізованої вченої ради звань щодо присудження наукового степеню викладачам Льотної академії НАУ.

Вітаємо наших колег із науковими здобутками:
Дмітрієва Олега Миколайовича із присудженням наукового ступеня доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології»;
Письменну Марію Сергіївну із присудженням наукового звання професора кафедри менеджменту, економіки та туризму;
Баранова Віталія Вячеславовича із присудженням вченого звання доцента кафедри менеджменту, економіки та туризму;
Москаленка Сергія Івановича із присудженням вченого звання доцента кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності;
Рагуліна Сергія Володимировича із присудженням вченого звання доцента кафедри авіаційної техніки;
Радула Сергія Григоровича із присудженням вченого звання доцента кафедри іноземних мов.