Шульгін Валерій Анатолійович

Шульгін Валерій Анатолійович

Декан факультету льотної експлуатації,
кандидат технічних наук, доцент
 

Факультет льотної експлуатації був організований наказом Міністерства цивільної авіації №22 від 8 лютого 1978 року, як структурний підрозділ Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації. Згідно плану першого набору було здійснено набір 200 курсантів. З початку його заснування до 1 січня 1985 року його очолював к.т.н., доцент Коростельов Олександр Омелянович.

Задача підготовки спеціаліста, який у майбутньому повинен буде взяти на себе відповідальність за людські життя при виконанні своїх функціональних обов’язків, потребує застосування специфічних підходів та методик. Складовими підготовки є не тільки набуття курсантами необхідного рівня знань, вмінь та навичок, а також і процес формування шляхетної та високоорганізованої особистості.

Спираючись на багаторічний досвід практичної діяльності, користуючись сучасними засобами навчання і новітніми технологіями, факультет успішно виконує свої функції у відповідності до вимог керівних документів, що регламентують освітянську діяльність вищих навчальних закладів України, стандартами та рекомендованою практикою міжнародних організацій цивільної авіації (ICAO, JAA) і Державної авіаційної служби України.

На факультеті здійснюється якісна підготовка спеціалістів кваліфікацій «пілот літака» та «інженер-механік (фахівець з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів)» висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, що має великий досвід практичної (у тому числі – льотної) роботи та є експертами з теоретичної підготовки. Очна та заочна форми навчання. Про особливості та умови вступу на навчання - в правилах прийому до ЛА НАУ.

До складу факультету входять кафедри:

Кафедра безпеки польотів

Кафедра льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польотів

Кафедра авіаційної техніки

Кафедра фізико-математичних дисциплін

Кафедра авіаційного обладнання

Кафедра аеронавігації

Склад деканату факультету льотної експлуатації:

ШУЛЬГІН Валерій Анатолійович, доцент, к.т.н. – декан факультету;

ДМІТРІЄВ Олег Миколайович, к.т.н – заступник декана факультету з методичної роботи;

МАЖАРОВ Володимир Сергійович – к.т.н. - заступник декана факультету з виховної роботи;

ГРИЦЕНКО Лідія Миколаївна – секретар факультету;

РЯБОКОНЬ Діна Василівна – інспектор факультету.

«Льотна експлуатація повітряних суден»

Проект: Силабус навчальної дисципліни "Фізика"
Project: Syllabus of course "Physics"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Льотна експлуатація повітряних суден"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Льотно-технічні характеристики літака" (бакалавр)
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ВИЩА МАТЕМАТИКА" <!--
Проект: Силабус навчальної дисципліни "HIGHER MATHEMATICS"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ФІЗИКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка авіаційного транспорту"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Повітряна навігація"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія автоматичного керування"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційна наземна техніка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "АГРОХІМІЯ ТА АГРОБІОЛОГІЯ (ОСНОВИ АВІАЦІЙНИХ ХІМІЧНИХ РОБІТ)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація повітряного судна і авіаційного двигуна CESSNA-172 SKYHAWK"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення легкого ПС первинної льотної підготовки CESSNA-172"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення легкого ПС первинної льотної підготовки CESSNA-172RG"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічний курс"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація повітряного судна та силової установки ХІАТ-650"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація повітряного судна та силової установки ХІАТ-650"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація повітряного судна і авіадвигуна Beechcraft BE-76"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІІ етап підготовки ЕПС до виконання польотів на МПЛ атестаційних дисциплін: "Митне право", "Прикордонний контроль", "Повітряне законодавство", "Організація пошуку та рятування""
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ФІЗИКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "HIGHER MATHEMATICS"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація повітряного судна К-10 «Свіфт»"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Льотна експлуатація силової установки повітряного судна К-10 «Свіфт»"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Можливості та обмеження людини в льотній діяльності"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи надійності літальних апаратів і енергетичних двигунних установок"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Повітряна навігація (Модуль 1 Загальна навігація)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Повітряна навігація (Модуль 3 Зональна навігація)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Силова установка повітряного судна"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація авіаційного двигуна «Rotax 912ULS» повітряного судна К-10 «Свіфт»"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ВИЩА МАТЕМАТИКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Безпека польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення випускного однодвигунового літака Ан-2, обладнаного с/г апаратурою, організація та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення випускного багатодвигунового літака Ан-24/26"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення легкого ПС первинної льотної підготовки НАРП-1"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення легкого ПС первинної льотної підготовки К-10 «СВИФТ»"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Прийняття управлінських рішень в авіакомпанії"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія та методика професійного навчання"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління якістю в авіакомпанії"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення випускного багатодвигунового літака Л- 410УВП(Е)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Курс теоретичної підготовки з вивчення випускного однодвигунового літака Ан-2, обладнаного с/г апаратурою, організація та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи електротехніки та електроніки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "РАДИОНАВІГАЦІЙНИ СИСТЕМИ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "РАДІООБЛАДНАННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "«Додатковий курс англійської мови (В-2)»"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Проект: СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Політолого-соціологічний курс"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспорт і транспортна інфраструктура"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційна безпека"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "АВІАЦІЙНА МЕТЕОРОЛОГІЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "АВІАЦІЙНА МЕТЕОРОЛОГІЯ, ОСОБЛИВОСТІ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ НА МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Аварійно-рятувальна підготовка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Аварійно-рятувальне забезпечення повітряного судна К-10 «Свіфт»"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Хімія та паливно-мастильні матеріали"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інженерна графіка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи геліогеофізичного моніторингу авіаперевезень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи геофізичного забезпечення польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

«Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»

Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи електротехніки та електроніки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи безпілотних літальних апаратів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіоніка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка авіаційного транспорту"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційна наземна техніка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Автоматизовані системи управління цивільної авіації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи проектування, виробництва та ремонт повітряних суден"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Автоматизовані системи керування технічним станом авіаційних двигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство з ТО АТ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Безпека польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ДЕФЕКТОЛОГІЯ, НЕРУЙНІВНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН І АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Функціонування аеропортів та аеропортові технології"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Функціональні системи повітряних суден"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Гвинт"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Конструкція та міцність газотурбінних двигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Конструкція та міцність літальних апаратів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Конструкція та міцність поршневих авіаційних двигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Комп’ютерні системи забезпечення життєвого циклу повітряного судна"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Людський фактор в експлуатації авіаційної техніки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МЕТОДИКА РОЗРОБКИ СИСТЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ АТ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТА АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Надійність повітряних суден і авіаційних двигунів та прийняття рішень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Підтримання льотної придатності повітряних суден"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Структурний аналіз та розрахунок авіаційних конструкцій"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія теплових двигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Термодинаміка і теплопередача"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теоретичні основи технічного обслуговування повітряних суден і авіадвигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технічне обслуговування повітряних суден"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія виробництва та ремонтуповітряних суден і авіаційних двигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Додатковий курс англійської мови (В-2)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Політолого-соціологічний курс"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспорт і транспортна інфраструктура"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційна хімія"
Проект: Силабус З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ НА ПОВІТРЯНИХ СУДНАХ
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Матеріалознавство"
Проект: Силабус з НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи інженерної педагогіки"
Проект: Силабус з НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Проект: Силабус з ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Проект: Силабус З ПРАКТИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРНЯХ
Проект: СИЛАБУС З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА ПОВІТРЯНИХ СУДНАХ
Проект: СИЛАБУС З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ВИЩА МАТЕМАТИКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ГІДРАВЛИКА ТА ГІДРОПНЕВМОПРИСТРОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОПІР МАТЕРІАЛІВ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНIКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА (АВІАЦІЙНА)"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Контактний телефон: (0522) 394-755
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.