В 1978 році на базі Кіровоградської школи вищої льотної підготовки (КШВЛП) і Кіровоградського льотно-штурманського училища (КЛШУ) створюється Кіровоградське вище  льотне училище цивільної авіації.

В червні 1979 року в училищі разом з іншими кафедрами була утворена кафедра електрообладнання (зав. кафедрою д.т.н. Руденко М.С.)  і кафедра авіаційного радіоелектронного обладнання (зав. кафедрою Осадчий В.І.).

До складу цих кафедр увійшли досвідчені викладачі КШВЛП і КЛШУ Осадчий В.І., Хафізов А.В., Харін В.І., Бондаренко І.Г., Омеліна Л.І., Лашук П.В., Шевель В.Д., Калмикова В.І., Штейн Р.Е., а також випускники Київського  інституту інженерів цивільної авіації Васильєв О.М., Осадчий С.І., Колоколов П.В.,  Долгов Є.М., Астафьєв О.А., Смирнов В.В., Кушнір С.О., Гаврилюк Б.О., Клебанович В.В.,ті що пройшли по конкурсу  молоді вчені Стерлигов А.Г., Тузов В.О., Сірик М.М.

    Створення учбових лабораторій здійснювали  кваліфіковані інженери Денисенко К.Е., Белогур І.П., Кутепов А.Д., Дудник А.С., Сенченко І.Я., Сірик М.В., Качинський М.С., Цюпа В.Д., Романенко М.Г., Ломакін О.І.

В 2000 році  кафедра електрообладнання і кафедра авіаційного радіоелектронного обладнання була перетворена в кафедру авіаційного обладнання. Очолив кафедру д.т.н., професор Руденко М.С.

З 2007 року кафедрою авіаційного обладнання керує к.т.н., доцент Тузов Володимир Олександрович.

Дисципліни, що вивчаються на кафедрі:

 • Основи електротехніки та електроніки;
 • Електрообладнання повітряного судна;
 • Прилади повітряного судна;
 • Радіообладнання повітряного судна;
 • Радіонавігаційні системи;
 • Теорія автоматичного керування;
 • Авіоніка;
 • Авіаційні електричні та електронні системи;
 • Системи на обладнання;
 • Системи повітряного судна;
 • Авіаційне та радіоелектронне  обладнання повітряних суден і аеродромів;
 • Авіаційне і радіоелектронне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація (Як-18Т, Як-52, НАРП-1, К-10, Цесна, Ан-2, Л-410, Ан-24, Ан-26, Ан-32, Ан-74, B-76 Beechcraft)

Склад   кафедри:

Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук.
Закінчив в 1971 році Томський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-фізик. Кандидат технічних наук. З 1981 року працює на кафедрі на посаді доцента кафедри, а з 2007 року – завідуючий кафедрою авіаційного обладнання. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам теорія автоматичного керування, прилади повітряного судна, авіоніка, основи електротехніки та електроніки, авіаційне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація.
Професор, кандидат педагогічних наук.
Закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1980 році за спеціальністю інженер-системотехник. З 1980 року працювала в тренажерному центрі академії. З 2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі ДЛАУ. Кандидат педагогічних наук. З 2007 року працює на посаді доцента кафедри, а з 2012 року – професором кафедри. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам основи електротехніки та електроніки, авіоніка, авіаційне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація.
Доцент, кандидат технічних наук.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1981 році за спеціальністю інженер-електрик та з 1987 року – аспірантуру при Київському інституті інженерів цивільної авіації, кандидат технічних наук. На посаді старшого викладача працює з 1989 року. З вересня 2007 року працює на посаді доцента кафедри. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам основи електротехніки та електроніки, авіоніка, системи повітряного судна, радіообладнання повітряного судна
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1981 році за спеціальністю інженер-системотехнік. На кафедрі працює з 1981 року на посаді асистента, а з 1995 року на посаді старшого викладача. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам електрообладнання повітряного судна, основи електротехніки та електроніки, авіаційне обладнання повітряних суден та їх льотна експлуатація
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1978 році за спеціальністю інженер-радист. З 1979 року асистент кафедри. На посаді старшого викладача працює з 1986 року. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам радіообладнання повітряного судна, радіонавігаційні системи, системи та обладнання, радіоелектронне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація.
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1982 році за спеціальністю інженер-електрик. З 1982 року асистент кафедри. З 1993 по 1996 року навчався в аспірантурі Київського інституту інженерів цивільної авіації. З 1996 по 2004 рік року працював в науково-виробничому відділі застосування авіації в народному господарстві ДЛАУ на посаді старшого наукового співробітника. На посаді старшого викладача працює з 2004 року. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам авіоніка, електрообладнання повітряного судна, прилади повітряного судна, основи електротехніки та електроніки, авіаційне та радіоелектронне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1980 році за спеціальністю інженер-системотехник. З 1985 року асистент кафедри. На посаді старшого викладача працює з 2000 року. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам системи та обладнання, радіообладнання повітряного судна, авіаційне та радіоелектронне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1980 році за спеціальністю інженер-системотехнік. З 1980 року асистент кафедри. На посаді старшого викладача працює з 1995 року. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам прилади повітряного судна, авіоніка, теорія автоматичного керування, авіаційне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1975 році за спеціальністю інженер-радист. З 1975 року викладач Кіровоградського ЛШУ. На посаді старшого викладача працює з 1981 року. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам радіообладнання повітряного судна, радіонавігаційні системи, радіоелектронне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація.
Завідуючий лабораторії.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1989 році за спеціальністю радіоінженер. З 1989 року працював на посаді асистента, а з 1995 року переведений на посаду завідувача лабораторією кафедри
Старший лаборант.
Закінчила Вінницький політехнічний інститут в 1990 році за спеціальністю інженер-системотехнік. З 1982 року працювала на кафедрі лаборантом, старшим лаборантом, методистом.