В.о. завідувача кафедри: Пальоний Андрій Сергійович, кандидат технічних наук
Адреса: м Кропивницький, вул. Добровольського 4, ауд. № 213
Телефон кафедри: 39-47-94
E-mail кафедри:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра обслуговування повітряного руху та кафедра авіаційної метеорології були створені на навчально-методичній базі Кіровоградського військового авіаційного училища льотчиків військово-повітряних сил, школи вищої льотної підготовки (ШВЛП), льотно-штурманського училища (ЛШУ), Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації (КВЛУЦА) , Державної льотної академії України (ДЛАУ). Кафедра авіаційної метеорології наказом Міністерства цивільної авіації СРСР у 1983 році була затверджена як структурний підрозділ вищого льотного навчального закладу, її очолив ЛЕЩЕНКО Григорій Павлович. Кафедра обслуговування повітряного руху (раніше кафедра управління повітряним рухом) утворена у 1987 році наказом начальника Кіровоградського вищого льотного училища, на чолі якої став НЕДІЛЬКО Сергій Миколайович. У 2019 році, в результаті реорганізації, кафедра ОПР була об'єднана з кафедрою авіаційної метеорології.
Кафедра ОПР є випусковою для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», забезпечуючи виконання освітньо-професійних програм «Управління повітряним рухом» освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр». На кафедрі здійснюється навчально-виховна, науково-методична та науково-дослідна діяльність за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» в рамках підготовки фахівців з льотної експлуатації, обслуговування повітряного руху та менеджменту. 
Кафедра забезпечує освітній процес викладанням наступних професійно-орієнтованих дисциплін:
- «Вступ до фаху»,
- «Авіаційне законодавство»,
- «Організація повітряного руху»,
- «Радіотелефонія»,
- «Управління повітряним рухом»,
- «Професійне середовище»
- «Запобігання авіаційним подіям»,
- «Основи теорії управління повітряним рухом»,
- «Теорія і методика професійного навчання» (магістратура),
- «Методологічні основи професійної діяльності» (магістратура),
- «Процедури АТС (УПР)»,
- «Авіаційна метеорологія»,
- «Особливості метеорологічного забезпечення польотів на міжнародних повітряних лініях»,
- «Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації»,
- «Основи авіаційної метеорології»,
- «Авіаційна географія»,
- «Екологія авіаційного транспорту»
- «Основи екології».
Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено та видано більше 300 наукових і науково-методичних робіт. Профільні підручники з авіаційної метеорології мають грифи Міністерства цивільної авіації СРСР, Міністерства освіти і науки України та широко використовуються як в Україні, так і в країнах СНД, а також в практичній діяльності авіаційних підприємств.
На кафедрі здійснюється навчально-виховна, науково-методична та науково-дослідна діяльність за фахом 272 «Авіаційний транспорт» в рамках підготовки фахівців з льотної експлуатації, обслуговування повітряного руху та менеджменту.
Для оптимізації практичної підготовки диспетчерів УПР на кафедрі ведеться науково-дослідна робота: «Моделювання адаптивної професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом» (д/р №0118U001610). 
За кафедрою закріплено 5 навчальних аудиторій, у тому числі комп'ютерний клас, які входять до складу навчальної лабораторії кафедри з фондом наукової, навчальної та методичної літератури.

СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

В.о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук.
У 2003 році закінчив Державну льотну академію України за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху». У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Методи і моделі оцінки діяльності операторів в системі управління повітряним рухом». Автор понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. На кафедрі працює з 2004 року.
Сфера наукових інтересів: технології та методи управління професійною підготовкою в системі обслуговування повітряного руху.
Професор кафедри, кандидат географічних наук, професор.
У 1968 році закінчив Ленінградське вище інженерне морське училище ім. Адмірала С.О. Макарова за спеціальністю «Метеорологія». У 1978 році захистив кандидатську дисертацію «Ефективність інструментальних спостережень за близькими грозами». У 2012 році брав участь в міжнародному семінарі Всесвітньої метеорологічної організації і отримав відповідний сертифікат. Заслужений працівник освіти України з 2002 року. Автор понад 130 підручників і навчальних посібників, наукових і науково-методичних публікацій. На кафедрі працює з 1971 року, професор з 1993 року, завідував кафедрою авіаційної метеорології у 1983-2018рр.
Сфера наукових інтересів: метеорологічне забезпечення аеронавігації, погода і клімат в центральних регіонах України.
Старший викладач кафедри.
У 1991 році закінчив Ленінградську Ордена Леніна академію цивільної авіації за спеціальністю «Експлуатація повітряного транспорту». Має 22-річний стаж практичної роботи на посадах диспетчера УПР, старшого диспетчера, керівника польотів, начальника служби руху. Автор понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. На кафедрі працює з 1995 року.
Сфера наукових інтересів: моделювання діяльності диспетчера УПР в аварійних і непередбачених обставинах.
Доцент кафедри, заступник декана факультету ЛЕ та ОПР, кандидат технічних наук, доцент.
У 1994 році закінчив Державну льотну академію України за спеціальністю «Експлуатація повітряного транспорту». Захистив кандидатську дисертацію на тему «Прогноз і профілактика помилкових дій авіадиспетчера в особливих випадках польоту». Автор понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. На кафедрі працює з 1998 року.
Сфера наукових інтересів: вдосконалення професійної підготовки та діяльності диспетчерів УПР.
Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.
У 2002 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія», а у 2013 році - Одеський державний екологічний університет за спеціальністю «Метеорологія». У 2018 році захистила кандидатську дисертацію «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі в процесі вивчення природничих дисциплін». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій. На кафедрі працює з 2006 року.
Сфера наукових інтересів: професійна компетентність курсантів / студентів в процесі вивчення природничих дисциплін.
Старший викладач кафедри.
У 2006 році закінчив Одеський державний екологічний університет за спеціальністю «Метеорологія». Автор близько 10 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. На кафедрі працює з 2006 року.
Сфера наукових інтересів: метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації; метеорологічні прилади та інструментальні вимірювання фізичних параметрів атмосфери; методи дослідження атмосфери.
Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.
У 2008 році закінчила Одеський державний екологічний університет за спеціальністю «Метеорологія», а у 2018 році – Льотну академію НАУ за напрямом підготовки «Аеронавігація». У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови організації комп'ютерного тестування майбутніх пілотів в процесі вивчення спеціальних дисциплін». Автор понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. На кафедрі працює з 2009 року.
Сфера наукових інтересів: оцінка навчальних досягнень курсантів / студентів з використанням комп'ютерних технологій; електронні засоби навчання.
Старший викладач кафедри.
У 1995 році закінчив Державну льотну академію України за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху». Має 5-річний стаж практичної роботи на посаді диспетчера УПР. Автор близько 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. На кафедрі працює з 2011 року.
Сфера наукових інтересів: вдосконалення передтренажерной підготовки авіадиспетчерів. Займається розробкою багатоцільового моделюючого комплексу роботи авіадиспетчера «Fusion».
Старший викладач кафедри.
У 1998 році закінчив Державну льотну академію України за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху». Автор близько 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. На кафедрі працює з 2011 року.
Сфера наукових інтересів: забезпечення надійності системи обслуговування повітряного руху в аварійних і непередбачених обставинах.
Старший викладач кафедри, к.т.н.
У 2012 році закінчив Державну льотну академію України за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху. Автор понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. На кафедрі працює з 2015 року.
У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою: «Метод синтезу структури системи адаптивної тренажерної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом для підвищення ефективності навчання».
Сфера наукових інтересів: система адаптивної тренажерної підготовки диспетчерів УПР.
Завідувач навчальної лабораторії кафедри.
У 1986 році закінчив Челябінське вище військове авіаційне училище штурманів. Військовий штурман 1-го класу. Підполковник запасу. Типи літаків Ан-26Ш, Ту-134Ш, Су-24, Су-24м. Загальний наліт - 1000 годин. Викладач кафедри ОПР Льотної академії з лютого 2012 року по серпень 2013 року. У 2018 році пройшов Українсько-Норвезькі курси в рамках проекту «Перепідготовка адаптація військовослужбовців і членів їх сімей в Україні».