Наказом МГА № 157 від серпня 1980 року був створений факультет Повітряної навігації, саме до нього в склад і була включена кафедра Повітряної навігації. Після ліквідації факультету, кафедра входить до факультету Льотної Експлуатації

З 2 грудня 2009 року Наказом ректора академії №1216 «Про перейменування кафедри на факультеті ЛЕ в ДЛАУ» кафедра «Повітряної навігації» була перейменована на кафедру «Аеронавігації».

На кафедрі проходять підготовку бакалаври та магістри за наступними спеціалізаціями:

  1. Льотна експлуатація повітряних суден
  2. Управління повітряним рухом
  3. Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів 
  4. Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті

Науково-педагогічний склад кафедри проводить лекційні та практичні заняття на високому професійному рівні з використанням новітніх технологій. Для кожної спеціалізації розроблені індивідуальні наукові та робочі програми, які забезпечують той рівень знань, що потребує та чи інша спеціалізація.

Дисципліни, які закріпленні на кафедрі Аеронавігації відповідають сучасним вимогам та є невід’ємними у комплексній підготовці висококваліфікованих авіаційних фахівців.

Кафедра керує підготовкою аспірантів за фахом – Експлуатація і ремонт засобів транспорту.

З метою підвищення функціоналу якості використання повітряного простору науково-педагогічні працівники кафедри проводять ініціативні науково-дослідні роботи та активно залучають до них студентів.

Інформація про співробітників кафедри аеронавігації

Завідувач кафедри.
Кандидат технічних наук.
Кіровоградська льотна академія національного авіаційного університету 2012 р.
Спеціальність: Обслуговування повітряного руху, кваліфікація: інженер з управління повітряним рухом.
Професор кафедри.
Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник.
Дніпропетровський Ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема, 1990 г.
Спеціальність: Геофізичні методи пошуку та розвідки корисних копалин, кваліфікація: гірничий інженер геофізик, спеціалізація: структурна геофізика.
Професор кафедри.
Доктор технічних наук.
Артилерійська радіо-технічна академія РА ім. маршала Говорова.
Спеціальність: інженер по радіолокації.
Старший викладач.
Челябінське вище військове авіаційне училище штурманів 1990 р.
Спеціальність: штурманська тактична авіація, кваліфікація штурман-інженер.
Старший викладач
Луганське Вище військове авіаційне училище штурманів, 1983 р.
Спеціальність: штурманська тактична, кваліфікація штурман-інженер.
Старший викладач.
Луганське Вище військове авіаційне училище штурманів, 1992 р.
Спеціальність: штурманська тактична авіація, кваліфікація штурман-інженер.
Завідуючий лабораторією
Кіровоградський інститут сельхозмашинобудування, 1989 р.
Спеціальність: інженер-механік.
Старший лаборант
Кіровоградський національний технічний університет 2016 р.
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія.