Кафедра авіаційної техніки ЛА НАУ заснована одночасно з заснуванням Кіровоградського військового льотного училища льотчиків дальньої авіації в 1951 році, і на сьогоднішній день є випусковою кафедрою академії з підготовки бакалаврів і магістрів спеціалізації «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів».

Матеріально-технічна база кафедри знаходиться на високому рівні і дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів відповідно до вимог PART 66 і PART 145.

Лекційні аудиторії кафедри оснащені засобами інтерактивного мультимедійного обладнання. Комплекс практичних занять, як з загальної теоретичної підготовки, так і з підготовки на тип літака, проводиться в спеціалізованих класах і лабораторіях кафедри, які оснащені розрізними макетами авіаційних двигунів, функціональними стендами систем літаків і авіадвигунів, панно кабін літаків а також агрегатами і деталями літаків і авіадвигунів. Курсанти мають можливість закріпити набуті теоретичні знання з конструкції і експлуатації авіадвигунів і систем літака на спеціалізованих тренажерах, при роботі яких можливо відпрацювання процедур, як в умовах нормальної експлуатації, так і умовах складних ситуацій в польоті.

Остаточне формування авіаційного фахівця відбувається під час набуття практичних навичок при виконанні робіт з технічного обслуговування повітряних суден в виробничих умовах не тільки на базі НВВ АТБ ЛА НАУ, але і в таких підприємствах України як МААК «Урга» (м. Кропивницький), ДП «Антонов» (м. Київ), ДП «Завод 410 ЦА» (м. Київ), ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) і т.д.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри авіаційної техніки

Завідувач кафедри
Посада: завідувач кафедри.
Початок роботи на кафедрі: 2008 р.
Кандидат технічних наук, 05.22.13 - Навігація та управління рухом.
Тема дисертації:
«Методи підвищення ефективності експлуатації радіоелектронних навігаційних систем повітряних суден в умовах післягарантійного обслуговування»
Провідний викладач з дисциплін: «Комп'ютерні системи забезпечення життєвого циклу повітряних суден», «Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки»
. Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден К-10, Cessna-172, Ан-2, Ан -12, Ан-24/26, Іл-76.
Галузь наукової та практичної діяльності: автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології в авіації, інженерія логістичних систем.
Автор більше 30 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких статті в збірнику наукових праць Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки»., науково-технічному журналі «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» і т.д.
Посада: доцент, кандидат технічних наук
Початок роботи на кафедрі: 1978 р
Освіта: Ризький інститут інженерів цивільної авіації, 1963 р інженер-механік. Кандидат технічних наук, спеціальність 212 - Будівельна механіка і міцність літальних апаратів, 1970р. Старший науковий співробітник, 1979р. Доцент, 1988р.
Провідний викладач з дисциплін: «Термодинаміка і теорія авіаційних двигунів», «Надійність ПС і АД».
Галузь наукової та практичної діяльності: надійність авіаційної техніки.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних робіт.
Посада: доцент, кандидат технічних наук.
Початок роботи на кафедрі до: 2014 р.
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1996 р., інженер - системотехнік. Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.07 - Автоматизація технологічних процесів, 2003 р. Доцент, 2005 р. Провідний викладач з дисциплін: «Матеріалознавство», «Метрологія», «Інженерна графіка».
Галузь наукової та практичної діяльності: неруйнівний контроль неметалічних матеріалів в технологічних процесах.
Автор близько 40 наукових і навчально-методичних робіт.
Посада: доцент, кандидат технічних наук.
Початок роботи на кафедрі: 1974 р.
Освіта: Харківський авіаційний інститут, 1971 р., інженер-механік (конструювання і виробництво літальних апаратів). Кандидат технічних наук, спеціальність 05.07.01 - Аеродинаміка та тепломасообмін літальних апаратів, 1982р. Доцент, 1990 г.
Провідний викладач з дисциплін: «Планер літака та його системи», «Конструкція і міцність ЛА».
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден НАРП-1, Як-18, Як-52, Ан -2, Ан-12, Ан-24/26, Ан-32, Ан-74, Ан-140, Л-410, Іл-76, Як-40, Як-42.
Галузь наукової та практичної діяльності: оцінка динамічних характеристик управління руху літальних апаратів і його оптимізація; розробка моделей і методів аналізу та оцінки рівня експлуатаційних характеристик авіаційної техніки.
Відзнаки: Почесний працівник авіаційного транспорту України; Відмінник освіти України.
Посада: старший викладач.
Початок роботи на кафедрі: 2010 р.
Освіта: Харківське вище військове авіаційне інженерне червонопрапорне училище, 1991 р., інженер-механік.
Ведучий викладач з дисципліни «Технічне обслуговування повітряних суден».
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден НАРП-1, К-10, Cessna-172, Ан -2, Ан-12, Ан-24/26, Ан-32, Ан-74, Іл-76, Л-410.
Галузь наукової та практичної діяльності: розробка методу інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії елементів авіаційних конструкцій з склопластиків і пристрої для його реалізації.
Автор близько 20 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких статті в збірнику наукових праць Полтавського Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Системи управління навігації і зв'язку», науковому журналі Національного авіаційного університету «Новітні технології» і т.д.
Посада: cтарший викладач.
Початок роботи на кафедрі: 2000 р.
Освіта: Московський державний університет ім. Ломоносова, 1984 р., фізик.
Провідний викладач з дисциплін: «Теоретична механіка», «Інженерна графіка».
Галузі наукової та практичної діяльності: розробка та впровадження в практику нових методичних підходів викладання теоретичної і технічної механіки в авіаційних навчальних закладах; дослідження взаємодії поверхні твердого тіла з ударною хвилею в газах і в рідинах.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких статті в наступних виданнях:
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка; Педагогічні науки: теорія, історія, Інноваційні технології. - Суми: Сум. ДПУ імені А.С. Макаренка; Вісник Черкаського університету. - Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького і т.д.
Посада: старший викладач.
Початок роботи на кафедрі: 2010 р.
Освіта: Державна льотна академія України, 2009 р., інженер з експлуатації повітряних суден (і систем повітряних суден). Аспірантура Кіровоградської льотної академії НАУ, спеціальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Провідний викладач з дисциплін: «Функціональні системи повітряних суден», «Авіаційна наземна техніка».
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден НАРП-1, К-10, Ан-2, Ан -24/26, Л-410.
Галузь наукової та практичної діяльності: оперативний моніторинг умов експлуатації повітряних суден.
Автор близько 30 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких статті в збірнику наукових праць Полтавського Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Системи управління, навігації та зв'язку», науково-технічному журналі «Electronics and Control Systems» і т.д.
Посада: старший викладач.
Початок роботи на кафедрі: 2003 р.
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1972 р., інженер-механік.
Провідний викладач з дисциплін: «Опір матеріалів», «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Гідравліка та гідропневмооборудованіе авіаційної техніки», «Норми льотної придатності».
Галузі наукової та практичної діяльності: методика формування інженерної культури у майбутніх фахівців ГА на прикладі курсу «Деталі машин»; вивчення жаростійкості сучасних матеріалів для перспективних моделей авіадвигунів.
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких статті в наступних виданнях:
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка; Педагогічні науки: теорія, історія, Інноваційні технології. - Суми: Сум. ДПУ імені А.С. Макаренка; Вісник Черкаського університету. - Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького і т.д.
Посада: старший викладач.
Початок роботи на кафедрі: 2006 р.
Освіта: Військово-повітряна інженерна академія ім. Жуковського, 1980 р., інженер-механік.
Провідний викладач з дисциплін: «Технічна діагностика», «Дефектологія і методи неруйнівного контролю», «Виробництво та ремонт ВС і АД».
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден НАРП-1, К-10, Ан-2, Ан -24/26, Ан-72/74, Іл-76.
Галузь наукової та практичної діяльності: технічна діагностика і підтримання льотної придатності ПС та АД.
Автор близько 40 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких статті в збірнику наукових праць Полтавського Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Системи управління, навігації та зв'язку», науково-виробничий журнал «Зв'язок» і т.д.
Посада: старший викладач..
Початок роботи на кафедрі: 1980 р.
Освіта: Ризький інститут інженерів цивільної авіації, 1979 р., інженер-механік.
Провідний викладач з дисциплін:
«Конструкція і міцність газотурбінних двигунів», «Конструкція і міцність поршневих авіадвигунів».
Первинна підготовка та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден: Як-18Т, Як-52, Ан-2, Л-410, Ан-24/26.
Галузь наукової та практичної діяльності: експлуатація повітряних суден та авіаційних двигунів.
Автор близько 15 навчально-методичних робіт.
Посада: старший викладач
Початок роботи на кафедрі: 2011 р., в ЛА НАУ – з 1977 р.
Освіта: Київський інститут інженерів цивільної авіації, 1977 р., інженер з експлуатації літаків та авіаційних двигунів.
Провідний викладач з дисциплін: «Технічне обслуговування ПС та АД», «Ремонт ПС та АД».
Галузь наукової та практичної діяльності: технічна діагностика і підтримання льотної придатності ПС та АД.
Автор 5 навчально-методичних робіт.
Посада: старший викладач
Початок роботи на кафедрі: 2013 р. Освіта: Державна льотна академія України, 2009 р, інженер з технічного обслуговування, ремонту і діагностики авіаційної техніки. Аспірантура льотної академії НАУ, 2018 р., спеціальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Провідний викладач з дисциплін:
«Ресурс і довговічність авіаційної техніки», «Силова установка ВС», «Моделювання експлуатаційних процесів і систем ВС».
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден Ан-2, Ан-12, Ан-24/26 , Ан-32, Ан-72/74, Як-42, Л-410.
Галузь наукової та практичної діяльності: розробка методу інфрачервоної луна-імпульсної дефектоскопії елементів авіаційних конструкцій з склопластиків.
Автор близько 20 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких статті в збірнику наукових праць Полтавського Національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка «Системи управління, навігації та зв'язку», науково-технічному журналі «Electronics and Control Systems» і ін.
Посада: старший викладач
Початок роботи на кафедрі: 2015 р.
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001 р., учитель математики, фізики, астрономії та безпеки життєдіяльності.
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при президенті України Національної академії державного управління, 2008 р., магістр державного управління.
Льотна академія Національного авіаційного університету, 2018 р., інженер з технічного обслуговування і ремонту повітряних суден і авіадвигунів.
Кандидат педагогічних наук, спеціальность13.00.04 -Теорія і методика професійної освіти, 2015 р.
Провідний викладач з дисциплін: «Основи інженерної педагогіки», «Теоретична механіка», «Автоматизовані системи управління цивільної авіації».
Галузь наукової та практичної діяльності: формування професійної компетентності майбутніх інженерів-механіків авіаційної галузі в процесі професійної підготовки.
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких статті у вітчизняних і зарубіжних виданнях, участь в міжнародних конференціях, серед яких «Science, research and development. Technics and technology » і т.д.
Посада: викладач
Початок роботи на кафедрі: 2016 р.
Освіта: Державна льотна академія України, 2010 р., інженер з експлуатації повітряних суден (і систем повітряних суден).
Ведучий викладач з дисципліни «Вступ до фаху».
Галузь наукової та практичної діяльності: розробка авіаційного двигуна нового покоління
Автор близько 10 наукових і навчально-методичних робіт.
Посада: завідувач лабораторією
Початок роботи на кафедрі: 2011 р.
Освіта: Державна льотна академія України, 2011 р., інженер-механік. Аспірантура льотної академії НАУ, 2014 р., спеціальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Галузь наукової та практичної діяльності: завідувач лабораторіями кафедри.
Автор близько 20 наукових і навчально-методичних робіт.
Посада: старший лаборант
Початок роботи на кафедрі: 2011 р.
Освіта: Одеський технологічний інститут ім. М. Ломоносова, 1978р., інженер-технолог
Посада: лаборант
Початок роботи на кафедрі: 1979 р.
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1974 р., інженер-механік
Лаборант.
Освіта:Державна льотна академія України, 2009 р.,диспетчер з обслуговування повітряного руху.
Посада:лаборант.
Початок роботи на кафедрі:2010 р.
Посада: лаборант
Початок роботи на кафедрі: 1980 р.
Освіта: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1968 р., інженер-технолог