Наказом міністра ГА № 22 від 08.02.1978 р був створений факультет льотної експлуатації, до складу якого увійшла і кафедра «Аеродинаміки і авіаційних двигунів» під керівництвом к.т.н., доцента КОРОСТЕЛЬОВА Олександра Омеляновича.
За час свого існування змінювалися завдання стоять перед кафедрою, відповідно її структура і назва:
з 1978р - кафедра «Аеродинаміки і авіаційних двигунів»;
- з вересня 1980р. - кафедра «Аеродинаміки і конструкції повітряних суден»;
- з серпня 1981р. - «Аеродинаміки і динаміки польоту»;
- з 1988г.- кафедра - «Льотної експлуатації, аеродинаміки і динаміки польоту».
Завідувачами кафедрою були:
- к.т.н., доцент КОРОСТЕЛЬОВ Олександр Омелянович (1978-1980г.)
- к.т.н., професор МИКОЛАЇВ Лев Федорович (1980-1986г, 1998-2010г.)
- к.т.н., доцент КУЦЕНКО Олександр Васильович (1986-1998г.)
- д.т.н., професор Обідіна Дмитро Миколайович (2010-2017г.)
З вересня 2017 року кафедру очолює к.т.н. Дмитрієв Олег Миколайович.
Кафедра є випускаючою при підготовці бакалаврів і магістрів за спеціалізацією «Льотна експлуатація повітряних суден». Кваліфікація - пілот літака.
Кафедра керує підготовкою аспірантів за фахом - за фахом: 275 - Транспортні технології (авіаційний транспорт).
Аспірантура кафедри в даний час налічує 10 осіб очної та заочної форми навчання.
Навчальну, методичну та наукову роботу на кафедрі здійснюють досвідчені, висококваліфіковані викладачі.
Якісний склад науково-педагогічних співробітників кафедри: кандидатів наук - 7, доцентів - 2.
Головним завданням кафедри є забезпечення навчально-виховного процесу з наступних дисциплін:
Вступ до фаху;
Транспорт і транспортна інфраструктура;
Аеродинаміка польоту ПС;
Експлуатаційна аеродинаміка;
Аерогідрогазодінаміка;
Динаміка польоту;
Принципи польоту;
Основи практичної аеродинаміки;
Льотно-технічні характеристики ПС;
Планування і контроль виконання польоту;
Маса і центрування;
Льотно-технічні характеристики літаків;
Повітряні судна;
Практична підготовка на PC Flight Simulator;
Льотна експлуатація ПС;
Повітряні перевезення;
Управління ресурсами екіпажу (CRM);
Методи оптимізації процесів ЛЕ ПС;
Прийняття управлінських рішень в АК;
Управління якістю в АК;
Теорія і методика професійного навчання;
Сучасні методи дослідження АД та ДП;
Практична аеродинаміка (за типами ПС);
Підготовка та виконання польоту (за типами ПС);
АД та ЛХ Ан-2 в с/г варіанті;
ЛХ та планування (за типами ПС);
Радіотелефонія;
Організація зв'язку на МПЛ та ін.
На кафедрі ведуться науково-дослідні роботи з метою підвищення якості підготовки фахівців льотного профілю.
Наукову роботу на кафедрі здійснюють досвідчені, висококваліфіковані викладачі. Всі види навчальних занять проводяться на високому науково-методичному рівні.
Основними напрямками діяльності кафедри є:
- науково-методичне забезпечення дисциплін;
- розробка вимог і пропозицій в частині удосконалення змісту і обсягу навчальних програм з дисциплін кафедри;
- здійснення виховної роботи серед курсантів академії;
- розробка, організація та впровадження новітніх освітніх технологій в навчальний процес;
проведення наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи академії;
- участь в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації авіаційних фахівців.
Закріплення теоретичних знань та отримання курсантами практичних навичок здійснюється під час проведення лабораторних занять в навчальних лабораторіях кафедри, база яких постійно оновлюється і вдосконалюється.
У навчальному процесі кафедри використовується наступне лабораторне обладнання:
димова аеродинамічна труба з набором макетів (димовий канал);
- аеродинамічна труба з набором експериментального обладнання (вимірювачі швидкості потоку, макети літаків і частин літака, манометри, мікроманометри і ін.).

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки і динаміки польоту із спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» за спеціалізацією «Льотна експлуатація повітряних суден»

Завідувач кафедри
Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, 1991 р., Спеціальність – командна тактична авіація, кваліфікація - «Інженер-пілот» м. Київ Національна академія оборони України, 2004 р. Спеціальність -«Військово-соціальне управління, психологічна робота у військах (силах)», кваліфікація - «Магістр військово-соціального управління»
Кандидат технічних наук. 05.22.13 - Навігація та управління рухом Тема дисертації: «Розробка методів і моделей прогнозування характеристик радіонавігаційних систем посадки в умовах інтерференції радіохвиль». Диплом ДК №025744.
Математичне моделювання процесів організації руху безпілотних літальних апаратів.
Професор кафедри, доктор технічних наук, професор
Харківський інститут льотчиків Військово-Повітряних Сил, 1994 р. Спеціальність -«Літальні апарати та силові установки», кваліфікація - «Інженер-механік»
Доктор технічних наук 05.22.13 – Навігація та управління рухом. Спеціальна тема. Диплом ДД №002634. Професор кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки і динаміки польоту. Атестат 12ПР №009921.
Доцент.
Одеський політехнічний інститут, 1969 р.Спеціальність - «Автоматизація теплоенергетичних процесів», кваліфікація - «Інженер-теплоенергетик з автоматизації»
Кандидат технічних наук 05.14.09 - Гідравліка та інженерна гідрологія. Тема дисертації: «Гідродинамічні дослідження інтегруючих (осередняющих) трубок» Диплом МТН № 110544 Доцент кафедри аеродинаміки Атестат ДЦ № 059437
Доцент.
Куйбишевський авіаційний інститут, 1967 р. Спеціальність -«Експлуатація літаків і двигунів», кваліфікація - «Інженер-механік»
Кандидат технічних наук. 05.02.03 - Системи приводів. Тема дисертації: «Розробка та дослідження поляризаційного електроочищувача робочої рідини авіаційних систем». Диплом ТН № 048759 Доцент кафедри льотної експлуатації. Атестат ДЦ № 079414
Експлуатація авіаційної техніки
«Отличник Аэрофлота» СССР; «Отличник высшего образования» Украина; «Изобретатель СССР» знак.
Старший викладач
Кременчуцьке льотне училище цивільної авіації, 1974 р. Спеціальність – «Льотна експлуатація повітряних суден», кваліфікація – «Пілот». Харківський інститут радіоелектроніки, 1983 р. Спеціальність - «Радіотехніка», кваліфікація -«Радіоінженер»
Професійна підготовка майбутніх пілотів.
Старший викладач
Актюбінське вище льотне училище цивільної авіації, 1980 р. Спеціальність - «Льотна експлуатація повітряного транспорту», кваліфікація - «Інженер-пілот»
Професійна підготовка майбутніх пілотів
Старший викладач
Актюбінське вище льотне училище цивільної авіації, 1986 р. Спеціальність – «Льотна експлуатація повітряного транспорту», кваліфікація – «Інженер-пілот»
Професійна підготовка майбутніх пілотів
Доцент.
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. Володимира Винниченка, 1994 р. Спеціальність – «Історія та народознавство», кваліфікація – «Вчитель історії та народознавства» Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, 2014 р. Напрям – «Аеронавігація», освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр з аеронавігації»
Кандидат педагогічних наук 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування готовності майбутніх пілотів до вирішення проблемних ситуацій в професійній діяльності» Диплом ДК № 006828
Оптимізація професійної підго-товки льотного складу
Старший викладач
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.Винниченка, 2009 р. Спеціальність – «Початкове навчання, практична психологія», кваліфікація – «Вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти»
Кандидат педагогічних наук 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Педагогічні умови формування комунікативних умінь майбутніх пілотів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін» Диплом ДК № 025443
Професійна надійність льотного складу
Викладач/м.Кіровоград, МАУ пілот
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, 2012р. Спеціальність - «Льотна експлуатація повітряних суден», кваліфікація - «Пілот (літака)»
Кандидат технічних наук 05.22.13 – Навігація та управління рухом. Тема дисертації: «Методи та моделі синтезу системи відновлення навігаційного обладнання повітряних суден за рахунок підвищення їх експлуатаційної готовності» Диплом ДК №031799
Викладач
Льотна академія НАУ, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, 2013 р. Спеціальність - «Льотна експлуатація повітряних суден», кваліфікація – «Пілот (літака)»
Кандидат технічних наук 05.22.13 – Навігація та управління рухом.
Тема дисертації: «Метод інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень операторами автоматизованої системи управління повітряним рухом». Наказ № 308 від 05.03.2019
Cтарший лаборант
Державна льотна академія України, 2009р. Спеціальність – обслуговування повітряного руху Кваліфікація – інженер з аварійно-рятувальних робіт диплом КС №37517096
Завідувач лабораторії
Севастопольський приладобудівний інститут 1973 р. м. Севастополь спеціальність – радіотехніка кваліфікація – радіоінженер диплом Я №819901